CÍNOVÉ VÝROBKY

Výrobky využívající fyzikálních a chemických vlastností cínu jsou používané ve strojírenském, chemickém a potravinářském odvětví.

 

Cín

Přednosti

 • hygienická nezávadnost
 • odolnost proti korozi vodou a atmosférickým vlivům
 • odolnost proti organickým sloučeninám obsaženým v potravinách
 • nízká teplota tavení

 

Fyzikální vlastností cínu

 • teplota tavení 232°C
 • měrná hmotnost 7,28 kg/ dm3

 

Chemická čistota (složení)

 • běžná chemická čistota Sn99,75% (po dohodě Sn99,85%)

 

Použití cínu

 • na výrobu ocelových plechů s pocínovaným povrchem používaných
  na obaly
 • na povrchovou úpravu kuchyňského nádob
 • na výrobu měkkých pájek, cínových výrobků, ložiskových speciálních slitin

 

Výrobky z cínu

Cínové folie

 • Chemické složeníSn99,75 (min.), SnSb2,5 (po domluvě i jiné složení)
 • Tloušťka: 0,02-0,09 mm
 • Šířka: 20-400 mm
 • Balení: svítky na kartonových trubkách

 

Cínové plechy

 • Technologie výroby: válcování
 • Chemické složení Sn99,75 (min.), SnSb2,5
 • Tloušťka: 0,1-6,0 mm
 • Šířka: 20-400 mm
 • Délka: do 1600 mm
 • Balení: ve svítcích na kartónových trubkách, v přesných délkách
  rovné na paletě

 

Lisované cínové pásy

 • Chemické složení Sn99,75 (min.), SnSb2,5
 • Tloušťka: 1-20 mm
 • Šířka: 10-130 mm
 • Délka: do 1600 mm
 • Balení: na cívkách, rovné v přesných délkách, svitky

Cínové trubky lisované

 • Chemické složení: Sn99,75 (min.)
 • Vnější průměr: od průměru 6 mm do 46 mm
 • Balení: v kruzích ve výrobních délkách
  (po dohodě rovné v přesných délkách)

 

Telefon Fax E-mail
Ing. Konstantin
Sigačev
Vedoucí obchodní
skupiny
318 470 238 318 470 244