MĚKKÉ PÁJKY

 

Jsou kovovým přídavným materiálem používaným ke spojování kovových částí pájením. Teplota pájek je nižší než teplota tavení spojovaných částí a je u měkkých pájek nižší než 450°C.

Dlouholeté zkušenosti a moderní technologické zázemí nám umožňují vyrábět pájky odpovídající nejpřísnějším evropským normám.

Měkké pájky pro elektroniku, elektrotechniku a průmyslové pájení vyrábíme v široké škále tvarů a chemického složení.

 

pájky   pájka   anody

 

Pájky tvářené »

Pájky lité »

 

 

PÁJKY TVÁŘENÉ - Výrobní sortiment

 

 

Bezolovnaté pájky

 

 

Slitina Norma Interval
tavení
Provedení
Trubička Drát Lis. tyč Pás Fólie
Sn99,75 PN 681-305 232°C   X X X X
Sn96Ag4 ČSN EN ISO 9453 221°C X X X X X
Sn97Ag3 ČSN EN ISO 9453 221-223°C   X X    
Sn95,5Ag3,
8Cu0,7
ČSN EN ISO 9453 217-218°C X X X   X
Sn96,5Ag3Cu0,5 ČSN EN ISO 9453 217-220°C X X X   X
Sn97Cu3 ČSN EN ISO 9453 230-250°C X X X    
Sn99Ag0,
3Cu0,7
  217-228°C X   X    
Sn99,3Cu0,7 ČSN EN ISO 9453 230-240°C X X X    
Sn70Zn30 PN 681-226 200-320°C       X  

 

 

Základní pájecí Pb/Sn slitiny

 

Slitina Norma Interval
tavení
Provedení
Trubička Drát Lis. tyč Pás Folie
Sn63Pb37 ČSN EN ISO 9453 183°C X X X X X
Sn60Pb40 ČSN EN ISO 9453 183-190°C X X X X X
Sn50Pb50 ČSN EN ISO 9453 183-215°C X X   X X
Pb60Sn40 ČSN EN ISO 9453 183-235°C X X     X
Pb70Sn30 ČSN EN ISO 9453 183-255°C X X      
Pb75Sn25 PN 681-220 183-262°C   X      
Pb80Sn20 ČSN EN ISO 9453 183-280°C   X      
Sn62Pb37Cu1 PN 681-214 183°C X X      
Sn60Pb38Cu2 ČSN EN ISO 9453 183-190°C X        
Sn62,5Pb36Ag1,5 PN 681-215 179°C X        
Sn62Pb36Ag2 ČSN EN ISO 9453 178-190°C X   X    
Sn57Pb39Ag4 PN 681-111 175-180°C   X      

 

 

Speciální pájecí slitiny

 

Slitina Norma Interval
tavení
Provedení
Trubička Drát Lis. tyč Pás Folie
PbSn5,5Ag2,5 PN 681-111 286-301°C   X      
PbSn2,5Ag2,5 PN 681-111 300-305°C   X      
PbSn15Ag1 PN 681-111 200-280°C   X      
PbSn20Zn4,5 PN681-117     X      
PbSn25Zn1,5 PN681-121     X      
Pb48Sn32Bi PN 681-207 140-160°C X        
Sn50Pb32Cd ČSN EN 29453 145°C   X      

 

Světový trend zachování co nejčistšího životního prostředí se projevuje i v použití měkkých pájek. Je to tlak na používání měkkých pájek bez obsahu olova. Nová evropská legislativa o použití bezolovnatých pájek platí od roku 2006.

 

 

Tavidla pro trubičkové pájky plněné tavidlem

 

Obchodní
název
Typ dle
ČSN EN
29454-1
Typ dle
DIN 8511
Standardní
obsah
tavidla (%)
Použití
MTL401 1.1.3.B F-SW32 2 - 2,5 Bezoplachové tavidlo
MTL461 1.1.3.B F-SW32 1,4 - 2 Bezoplachové tavidlo
pro náročnou elektroniku
L3 1.1.3.B F-SW32 1,25 - 1,75 Náročná elektronika, SMD
F1 1.1.2.B F-SW26 2 - 2,5 Bezoplachové tavidlo
pro náročnou elektroniku
MTL408 1.1.2.B F-SW26 2 - 2,5 Bezoplachové tavidlo
MTL468 1.1.2.B F-SW26 1,4 - 2 Bezoplachové tavidlo
pro náročnou elektroniku
MT-SW 24/2 2.1.2.B F-SW24 1,5 -2,5 Pro pájení barevných kovů,
především zinku
MT-SW 24/3 2.1.2.B F-SW24 1,5 -2,5 Pro pájení barevných kovů,
především zinku
MTV 125 2.1.2.B F-LW3 1,8 - 2,3 Pájení niklu, oceli,
barevných kovů, nutný oplach
FB 12-11 3.1.1.B F-SW21 2,5 - 3 Obtížně pájitelné spoje,
nutný oplach
MTV009 3.1.1.B F-SW12 2 - 3,5 Pájení plamenem do 750 °C,
možný oplach
MTV009B 3.1.1.B F-SW12 2,5 - 3,5 Pájení plamenem, nikl,
antimon, ocel, nutný oplach
MTR-661T 3.1.1.B F-SW12 1,8 - 2,7 Náročná elektronika, SMD

 

Standardní průměry pájecích drátů a trubičkových pájek

Rozměr v mm: 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0

V standardním provedení vyrábíme trubičkovou pájku plněnou v jednom prameni. Dle dohody lze vyrobit pájku plněnou ve třech nebo pěti pramenech.

 

 

Balení pájecích drátů a trubičkových pájek
C26 plastová cívka Ø 26 mm 100 g Standardně
C50 plastová cívka Ø 50 mm 250 g Standardně
C63 plastová cívka Ø 63 mm 500 g Standardně
C80 plastová cívka Ø 80 mm 1000 g Standardně
C100 plastová cívka Ø 100 mm 2000 g po dohodě
C160 plastová cívka Ø 160 mm 8000 g po dohodě
C300 plastová cívka Ø 300 mm 15000 g po dohodě

 

 

Etiketa na cívce obsahuje následující údaje:

pájecí slitina + zařazeni dle normy
tavidlo + zařazení dle normy
průměr drátu
hmotnost (pouze do 1000 g)
č. tavby
EAN kód
ochranná známka sOlder
elektronická adresa

www stránky
Po dohodě lze na etiketě zobrazit doplňující údaje.  

Pájky pro strojní pájení

Základní slitiny: S-Sn63Pb37E; S-Sn60Pb40E; S-Sn62Pb36Ag2; S-Sn97Ag4; Sn95,5Ag3,8Cu0,7; Sn99,3Cu0,7; Sn96,5Ag3Cu0,5; Sn97Ag3; Sn99Ag0,3Cu0,7

 

Forma Rozměr Hmotnost Balení
tyč 13x24x350 mm 0,8 -1,0 kg karton cca 30 kg
tyč 13x24x500 mm 1,2 - 1,5 kg karton cca 20 kg
tyč ø 14x500 mm 0,65 - 0,8 kg karton cca 20 kg
tyč ø 8x350 mm 0,13 - 0,16 kg karton cca 30 kg
drát ø 6 mm 15 kg cívka C300

 

Pro výrobu těchto tyčí se používají kovy s nejvyšší chemickou čistotou. Pájky pro strojní pájení se vyrábějí technologií lisování, která zabraňuje vnitřní oxidaci zpracovávaných výrobků. Tento postup zaručuje, že vyráběné tyče mají velmi dobrou smáčivost, rychlost pájení a snižuje se spotřeba pájky.
 

Dezoxidační přísada pro Pb/Sn pájecí lázně


Slitina S-Sn60Pb40P s intervalem tavení 183-190°C. Používá se jako přísada do pájecích lázní, kde omezuje tvorbu stěru, snižuje nebezpečí tvorby můstků a krápníků. Dodává se ve tvaru pelet o hmotnosti cca 5 g.


Dezoxidační přísada pro bezolovnaté pájecí lázně


Slitina SnP s intervalem tavení 235-500°C. Používá se jako přísada do pájecích lázní, kde omezuje tvorbu stěru, snižuje nebezpečí tvorby můstků a krápníků. Dodává se ve tvaru pelet o hmotnosti cca 5 g.


Pájky lité

 

Měkké pájky lité jsou používány při běžném ručním pájení, např. okapů, chladičů apod., dále při pájení ponorem a při běžném pájení ve výrobě kovových obalů.

 

Pájecí slitiny

 

Pájecí slitina Horní teplota tavení °C
(likvidus)
Spodní teplota tavení °C (solidus)
S-Pb92Sn8 305 280
S-Pb82Sn18 270 183
S-Pb75Sn25 260 183
S-Pb70Sn30 255 183
S-Pb60Sn40 235 183
S-Pb50Sn50 215 183
S-Sn60Pb40 190 183
S-Sn90Pb10 220 183
S-Sn99,75 232 232

Teploty jsou udávány pouze jako informativní údaje.

 

 

Forma dodávky

 

Forma Rozměr Hmotnost Balení
Tyč TRIANGL 10x10x10x500 mm 0,2-0,3 kg karton cca 10 kg, svazek cca 25 kg
Blok 70x140x600 mm cca 30 kg volně ložené na paletě
Blok 20x50x240 mm cca 4 kg volně ložené na paletě

 

 

Nízkotavitelné slitiny

 

Slitina Obchodní název Informativní interval tavení °C
Bi45Pb23Sn8In19Cd5 Slitina 47 47
Bi49Pb18Sn12In21 Slitina 58 58
Bi50Pb25Sn12Cd Woodův kov 2 60-64
Bi50Pb27Sn13Cd Woodův kov 1 68-72
Bi50Pb43Cd Biola 3 80-84
Bi50Sn25Pb Roseův kov 92-96
Bi50Sn16Pb Biola 4 94-98
Bi50Pb28Sn Biola 5 94,5-107
Bi55Pb32Sn Molotův kov 96-98
Pb40Bi20Sn Stabia 5 96-151
Bi60Pb20Sn Biola 2 96,5-114
Pb25Bi25Sn Stabia 6 97-161
Pb45Bi10Sn Stabia 4 97-169
Pb21Bi8Sn66Cd Stabia 7 98-170
Bi40Pb30Sn Biola 8 98-170
Pb34Bi11Sn Stabia 2 99-131
Bi48Sn14Sb9Pb Biola 7 102-108
Bi55Pb30Sb5Sn Biola 10 103-110
Bi35Pb35Sn Biola 9 104-123
Bi74Pb7Sn Biola 1 104-163
Bi58Sn Biola 11 139
Pb48Sn32Bi Plumbia 6 140-160
Bi8Sn57Pb Stabia 1 139-178
Pb60Bi20Sn Plumbia 4 148-193
Bi13Sn50Pb Stabia 3 136-171
Pb57Bi8Sn Plumbia 5 174-214
Pb73Bi23Sn3Zn Plumbia 3 183-224
Pb78Bi16Sb Plumbia 8 204-208
Pb78Bi12Sb Plumbia 7 178-226
Pb80Sn10Bi Plumbia 1 215-221
Pb68Sb26Sn Columbia kov 238-252
Pb78Bi14Sn Plumbia 2 241-260
Sn73Bi1Cd1Sb Imolit 243-288

 

 

Forma dodávky:
v tyčích 10 x 10 x 10 x 500 mm

Po předchozí konzultaci s technickým oddělením lze vyrobit i jiné druhy slitiny jiného chemického složení a tvaru dle požadavku zákazníka.

 

Slitiny pro odlévání

 

Slitina Obchodní název
PbSn42,5Sb5Cu0,1 Slitina č. 2
SnSb3Cu2 SnSb3Cu2
SnSb2,5Cd0,5Pb9 Slitina SU
PbSb8Sn2 PbSb8Sn2

 

Forma dodávky: v blocích 30 x 50 x 340 mm, o hmotnosti 3 kg volně ložené v plechových přepravkách.

Po předchozí konzultaci s technickým oddělením lze vyrobit i jiné druhy slitin dle požadavku zákazníka.


Kontakty

 

    Telefon Fax E-mail
Ing. Konstantin
Sigačev
Vedoucí obchodní
skupiny
318 470 238 318 470 244