OLOVĚNÉ PLECHY A FÓLIE

Olověné plechy a fólie jsou vyráběny válcováním z měkkého olova Pb99,97 nebo Pb99,985 dle DIN 1719, olova legovaného Cu dle DIN 17640 nebo BS 1178 a slitin olova s Sn, Sb, Ag apod.

Dále jsou vyráběny olověné plechy a fólie jednostranně nebo oboustranně plátované cínem.

 

olověné plechy

 

Využití ve strojírenství:
- silné olověné pláty se používají jako závaží
- slabé plechy lze využít jako těsnění (např. příruby čerpadel, potrubí).

Využití ve zdravotnictví:
- stínění u rentgenových pracovišť (dveře se pokrývají olověným plechem)

Využití v jaderném průmyslu:
- stínění gama záření

Využití v chemickém průmyslu:
- vytváření výstelek reakčních tanků
- anod pro galvanické pokovování a elektrolýzu

Využití v měřící technice:
- např. fólie se používají v rentgenové fotografii


Olověné plechy jako stavební materiál:

 • přednosti: odolnost vůči atmosférickým vlivům
  • odolnost vůči agresivním látkám
  • velmi dobrá tvárnost
  • vhodný elektrický potenciál k ostatním kovům
 • využití:
  • střešní krytina
  • materiál pro klempířské práce
  • zakončení stěn
  • zakončení průniků a prostupů
  • opláštění
  • těsnění proti pronikání radonu
  • propojení střešních oken a střešní krytiny
 • rozměrové normy:
  • DIN 59610
  • BS 1178
  • 0,5 mm a 0,6 mm x 150 mm až 500 mm x výrobní
  • délka (střešní okna)
 • barevná úprava - hnědá RAL 8016 šedá RAL 7022 (maximální délka barevných plechů 2 500 mm, šíře 500 mm)

 

 

Sortiment plechů a fólií

 

Tloušťka Šířka
10

20
mm
20

250
mm
250

280
mm
280

300
mm
300

350
mm
350

400
mm
400

450
mm
450

1000
mm
1000

2000
mm
2000

2600
mm
0,025-0,029mm   x x              
0,030-0,049mm   x x x            
0,050-0,099mm   x x x x          
0,100 mm x x x x x x        
0,200-0,300mm   x x x x x x      
0,400 mm   x x x x x x x    
0,500 mm   x x x x x x x x x
0,600-0,900 mm     x x x x x x x x
1,000-7,000mm     x x x x x x x x
7,100-20,00mm     x x x x x x x x
21-50 mm             x x x  

 

 

Napěťová řada ukazuje mocenství kovů (ve zkrácené formě)

 

Značka Elektrony Normální potenciál (volt)
Al + 3e -1,69
Mn + 2e -1,1
Zn + 2e -0,76
Cr + 3e -0,51
Fe + 2e -0,44
Ni + 2e -0,25
Sn + 2e -0,16
Pb + 2e -0,13
2H + 2e 0
Cu + 2e 0,35
Ag + 1e 0,81

 

 

    Telefon Fax E-mail
Ing. Konstantin
Sigačev
Vedoucí obchodní
skupiny
318 470 238 318 470 244