Kontejnery

 

kontejner

 

rozměry: 1200 x 800 x 790 mm

kontejnery – prohlášení o shodě výrobku s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodej kontejnerů

  • cena kontejneru bez víka: 3.200,- Kč bez DPH
  • barva kontejnerů: šedá


Zapůjčení kontejnerů pro dodavatele s dodávkami nad 2 t/měsíc

  • dle množství se stanoví počet zapůjčených kontejnerů
  • výkupní cena je ponížena o 100,- Kč/t
  • barva kontejnerů: oranžová