Novinky a tiskové zprávy 2004

Nová akvizice Kovohutí Příbram

21.12.2004 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., zpracovatel odpadů s obsahem olova, drahých kovů a odpadů z elektrických a elektronických zařízení, uzavřela k 31. prosinci 2004 smlouvu o akvizici se společností Galmet s. r. o. z Dolních Břežan.

 
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. vstoupily do společnosti Galmet, spol. s r.o. nákupem rozhodující části obchodního podílu z důvodu rozšíření spolupráce a využití rozdílných technologií. Spolupráce se týká divize Drahé kovy, která se zabývá výkupem a ekologicky nezávadným využitím a recyklací odpadů (druhotných surovin) s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, paladium). Tato divize příbramských Kovohutí vykupuje průmyslové odpady s obsahem drahých kovů ve formě slitků, stěrů, kalů, popelů, dentálních odpadů, fotopapírů a filmů. Společnost Galmet je výkupcem a zpracovatelem materiálů s obsahem drahých kovů (zejména stříbrných). Kovohutě a Galmet by tak chtěli do budoucna využít synergického efektu a zvýšit svůj podíl na trhu v této oblasti.

 

 

 

Změna: Kovohutě Příbram, a. s. se přemění na Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

15.12.2004 Dovolte mi, abych Vám tímto oznámil, že společnost Kovohutě Příbram, a. s. ke dni 31.12.2004 zanikne bez likvidace a její jmění bude převedeno na jejího právního nástupce, společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

 
Sídlo společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. je shodné se sídlem společnosti Kovohutě Příbram, a. s., tj. Příbram VI č.p. 530, PSČ 26181. Identifikační číslo () společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. je 27118100, její DIČ je CZ27118100. Dále uvádím, že složení představenstva nástupnické společnosti je stejné jako u zanikající společnosti. Beze změny zůstává i bankovní spojení.

S ohledem na to, že na společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. přechází práva a povinnosti zanikající společnosti Kovohutě Příbram, a. s., prosím Vás tímto, abyste od počátku roku 2005 zohlednili tuto změnu zejména ve Vaší účetní evidenci. Veškeré Vaše pohledávky za společností Kovohutě Příbram, a. s. uplatňujte od 01.01.2005 vůči nástupnické společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. a své závazky vůči společnosti Kovohutě Příbram, a. s., prosím, od 01.01.2005 hraďte společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Veškeré stávající smlouvy a dohody uzavřené mezi Vaší společností a společností Kovohutě Příbram, a. s. zůstávají i nadále platné a účinné a nevyžadují v souvislosti s touto změnou žádné změny či doplňky.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek týkajících se této přeměny nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Spolu se svými spolupracovníky se těším na další úspěšnou spolupráci.


S přátelským pozdravem


Ing. Jiří Dostál

místopředseda představenstva

 

 

 

Kovohutě Příbram opět investují do ekologie a zdraví

13.12.2004 V tomto týdnu Kovohutě Příbram uvádějí do provozu nový systém odsávání dávkování šachtové pece Varta.


Systém, jehož pořizovací náklady přesahují 600 tisíc Kč, byl vyvinutý německou firmou Imtech pod názvem „Rom Drall“ původně pro odsávání letištních odbavovacích hal a později byl úspěšně aplikován v některých metalurgických provozech zemí Evropské unie.

Kovohutě Příbram si od instalace systému slibují výrazné snížení emisí při dávkování některých obtížně zpracovatelných surovin do šachtové pece a tím další omezení zatěžování blízkého okolí svojí činností a zlepšení pracovních podmínek svých zaměstnanců v oblasti ochrany zdraví.

 

 

 

Představenstvo společnosti Kovohutě Příbram 11.11.2004

12.11.2004 Ve čtvrtek 11. listopadu 2004 zasedalo představenstvo společnosti Kovohutě Příbram, a. s. Byly prezentovány letošní hospodářské výsledky, aktivity společnosti a jednotlivých divizí a činnosti v rámci projektu Elektroodpad. Členy představenstva byl pozitivně hodnocen hospodářský vývoj společnosti. Hovořilo se o aktivitách v roce 2005 a o hlavních záměrech plánu pro příští rok.

 

 

 

Kovohutě Příbram se prezentovaly na tradiční společenské akci

21.10.2004 Ve čtvrtek 21. října 2004 se v areálu společnosti Kovohutě Příbram již poosmé (poprvé v roce 1997) uskutečnila tradiční společensko-prezentační akce „Opět po roce“, které se zúčastnila řada hostů z řad obchodních partnerů, politiků, novinářů atd. Společnost tak prezentuje svoji činnost a představuje své nové projekty a technologie. Letos představila posluchačům projekt Elektroodpad, technologii vakuového odzinkování, bezolovonaté pájky, rozvoj exportu divize Produkty a spolupráci v oblasti prevence a bezpečnosti práce s Klinikou nemocí z povolání Praha. V rámci této akce dochází také k mnohostranným jednáním a k prohlídkám hutě.

 
Kovohutě Příbram, a. s. je ekologický, bezpečný a trvale technologicky modernizovaný podnik s bohatou tradicí ve výrobě olova, slitin a drahých kovů recyklací odpadů a také výrobků z olova a cínu. Modernizací technologie a výstavbou nové pece (1997) se huť kvalitativně zařadila mezi moderní evropské hutě. Jako jediná firma v ČR zajišťuje při dodržení nezbytných ekologických parametrů recyklaci olova, zpracovává i odpady s obsahem drahých kovů a vyrábí olověné výrobky a polotovary, měkké pájky, vzduchovkové střelivo a odlévané slitiny.

Ve společnosti je zaveden Integrovaný systém řízení, který zahrnuje Systém řízení jakosti, Environmentální systém řízení a systém Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K certifikovaným systémům proběhl koncem letošního června s pozitivními závěry audit společností RWTÜV. V květnu Kovohutě Příbram opětovně obdržely osvědčení Bezpečný podnik, které společnost poprvé získala v prosinci 2000. V dubnu společnost jako jedna z prvních v ČR obdržela integrované povolení IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění). V rámci integrovaného systému řízení byla letos zabezpečena a potvrzena akreditace firemní laboratoře, která je tak schopna nabídnout i externím subjektům mj. chemickou analýzu olova, cínu a slitin na bázi těchto kovů, analýzu povrchových a odpadních vod či analýzu extraktů kalů a zemin. Dokončením sanačního doprůzkumu pokračovala příprava projektu odstranění starých ekologických zátěží vzniklých dávno před privatizací společnosti. Kovohutě Příbram, a. s. získaly rovněž 3. místo v kategorii Společnost s největším růstem v rámci Twinningového programu rozvoje českých dodavatelů v rámci ocenění Subdodavatel roku 2003, který pořádá agentura CzechInvest.

Jako první společnost v České republice jsme v roce 2003 získali certifikát „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ (dle norem Entsorgungsfachbetrieb) udělený Sdružením pro udělování certifikátu (SUCO) pod patronací České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), který jsme obhájili v červnu letošního roku. Certifikát potvrzuje odbornost a kvalitu služeb ve všech činnostech týkajících se nakládání s odpady. Dále splňujeme stanovené limity v oblasti emisí, ovzduší, ochrany vod a bezpečnosti práce. Společnost rozvíjí nové technologie, např. vakuové odzinkování olova, které je ekologické a přináší ekonomické úspory.

Společnost již od ledna 1998 sedm dní v týdnu a 24 hodin denně nepřetržitě vykupuje ve svém areálu použité autobaterie od fyzických osob a poskytuje tak ekologickou služba městu Příbrami a okolí. Od letošního 1. dubna Kovohutě zvýšily výkupní cenu z 25 na 40 korun za 1 baterii, čímž chtějí motivovat občany, aby dovezli staré autobaterie k řádnému ekologickému zpracování. V rámci rozšíření ekologického servisu jsme představili letos v květnu na pražské tiskové konferenci nový projekt Elektroodpad. V rámci tohoto projektu již shromažďujeme a vykupujeme elektroodpad a v příštím roce uvedeme do provozu recyklační linku (na bázi drtičů, dopravníků a různých separátorů), která bude sloužit k úplnému zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení (malé domácí spotřebiče, hnědá technika, počítače, stacionární i mobilní telefony, ústředny, ruční nářadí, hračky).

Společnost Kovohutě Příbram, a. s. v letošním roce rozvíjí své hospodaření, a to jak v oblasti tržeb, tak v oblasti tvorby zisku. Hlavním vlivem pro tento vývoj je výrazný vzestup světové ceny olova podle londýnské burzy kovů (LME), a to i přes stále nízký kurz české koruny k americkému dolaru. Pozitivně se projevil množstevní rozvoj obchodu. Velmi výrazné v hospodaření je ale především navýšení přidané hodnoty. Roční tržby by měly v roce 2004 podle předpokladů opět po dvou letech dosáhnout 1 mld. Kč.

V oblasti personální politiky společnost pokračuje v orientaci na stabilizaci pracovního týmu a vytváření nejvhodnějších pracovních podmínek. Společnost má uzavřenu kolektivní smlouvu s odborovým svazem a poskytuje svým zaměstnancům nadstandardní platové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na dovolenou, vánoční bonus, penzijní připojištění a další benefity. Značná pozornost je věnována ochraně zdraví zaměstnanců. Spolupracujeme s pražskou Klinikou nemocí z povolání a pravidelně sledujeme zdravotní stav našich zaměstnanců. Pod kontrolou je množství olova v krvi a v loňském roce přesahoval povolenou hranici pouze jeden zaměstnanec. Počty zaměstnanců v jednotlivých divizích jsou prakticky stabilní, přirozené odchody zaměstnanců jsou plánovitě řešeny adekvátní náhradou po stránce kvalifikace i odbornosti. V oblasti řízení, administrativy a servisních služeb se společnost více zaměřuje na možnosti využití potenciálu absolventů, zejména vysokých škol specificky odborného zaměření (VŠB, VŠCHT, VŠE apod.). V rámci přípravy výše zmiňovaného projektu Elektroodpad společnost ve spolupráci s Institutem svazu průmyslu a s podporou Úřadu práce v Příbrami zahájí rekvalifikační kurz pro uchazeče o zaměstnání. Ve spolupráci s příbramským Úřadem práce společnost vytváří pro sezónní práce na bubnových pecích Divize Recyklace až deset pracovních míst, přičemž někteří takto přijatí zaměstnanci pak dále v Kovohutích zůstávají jako stálí zaměstnanci.

Společnost je organizačně členěna do tří divizí podle oborů činností. Divize Recyklace se zabývá zpracováním odpadů s obsahem olova, antimonu a cínu a následnou výrobou olova a jeho slitin, které se vrací zpět zejména k produkci nových autobaterií. Osmdesát procent vykupovaných odpadů tvoří olověné akumulátory. Divize Drahé kovy je zaměřena na recyklaci odpadů s obsahem drahých kovů, především stříbra, zlata a paládia, které jsou obsaženy v odpadech z elektronického a chemického průmyslu, ve slitcích, stěrech, kalech a dalších materiálech. Divize Produkty se zabývá výrobou a prodejem výrobků na bázi olova a cínu. Celý výrobní sortiment této divize lze rozdělit do čtyř skupin: olověné výrobky a polotovary, měkké pájky, vzduchovkové střelivo a odlévané slitiny, které nalézají své uplatnění v nejrůznějších oborech. V elektronice a elektrotechnice se uplatňují měkké pájky olovnaté i bezolovnaté, které jsou dodávány ve tvaru drátu, trubičky plněné tavidlem nebo tyče, ve stavebnictví a chemickém průmyslu se používají olověné plechy, olověné trubky a olověná vlna, automobilový průmysl využívá pájek a vyvažovacích závaží, v těžkém průmyslu se používají ložiskové kovy a pro volný čas a sport je určeno vzduchovkové střelivo (diabolky a broky). V areálu společnosti je pro drobné zákazníky otevřena firemní prodejna se sortimentem Divize Produkty, která má otevřeno od pondělí do pátku od 6:00 do 15:00. Více informací o společnosti a jejích divizích najdete na internetové adrese www.kovopb.cz nebo je možnost kontaktu na emailové adrese .

Kovohutě Příbram formou spolupráce a sponzoringu podporují oblast sportu, kultury, zdravotnictví a sociální oblast. Vizí společnosti pro další období je vyrábět kvalitní a ekologicky čisté výrobky, poskytovat flexibilní a vysoce odborné služby a mít spokojené zákazníky. Společnost má na čem stavět.

 

 

 

Kovohutě Příbram vykupují více olověných akumulátorů

14.10.2004 Divize Recyklace společnosti Kovohutě Příbram, a. s. realizuje výkup a recyklaci odpadů olova a jeho slitin, převážně použitých olověných akumulátorů. Výrobním sortimentem je pak olovo a jeho slitiny v houskách. Tato divize vykupuje kromě olověných baterií kusové olovo, stěry, pěnu a strusku (olovo, cín) a cínové odpady.

 
Společnost již od ledna 1998 sedm dní v týdnu a 24 hodin denně nepřetržitě vykupuje ve svém areálu použité autobaterie od fyzických osob a poskytuje tak ekologickou služba městu Příbrami a okolí. Od letošního 1. dubna Kovohutě zvýšily výkupní cenu z 25 na 40 korun za jednu baterii, čímž chtějí motivovat občany, aby dovezli staré autobaterie k řádnému ekologickému zpracování. Doba příjmu výkupu tohoto odpadu od firem je v pracovních dnech od 6:00 do 22:00 a výkupní cena je dle aktuálních cenových podmínek.

Právě olověné akumulátory tvoří osmdesát procent vykupovaných odpadů. Společnost v letošních roce od ledna do září vykoupila téměř 16 tisíc tun olověných baterií, což znamená navýšení oproti stejnému období roku 2003 o 7 %. Nákupčím přiváží tento odpad stále více nových zákazníků. Kovohutě věří, že bude růst výkupu pokračovat.

 

 

 

Kovohutě Příbram se zaměřují na východní trhy

07.10.2004 Divize Produkty společnosti Kovohutě Příbram, a. s. se zabývá výrobou a prodejem výrobků na bázi olova a cínu, měkkých pájek pro elektroniku a elektrotechniku (vč. bezolovnatých pájek), vzduchovkového střeliva a odlévaných slitin. V rámci rozvoje exportu divize Produkty se zaměstnanci zúčastnili v září několika zajímavých akcí.

 
Protože se divize Produkty zaměřuje zejména na rozvoj vývozu na východní trhy, zúčastnila se v září 80. Mezinárodního podzimního veletrhu v chorvatském Záhřebu, kde navázala kontakty s potenciálními obchodními zástupci pro Chorvatsko a okolní státy, jednala se stávajícím partnerem z Bosny a Hercegoviny. Byly domluveny kontrakty se slovinským partnerem a s finskou společností obchodující se vzduchovkovým střelivem.

Další týden se zástupci divize zúčastnili veletrhu NONFERMET v polských Kielcích, kde vystavoval nový obchodní zástupce Kovohutí – firma Innovator. Veletrh byl odborně zaměřen a těšil se značnému zájmu. Přínosná byla i návštěva polského výrobce technologických zařízení pro výrobu pájek v Lodži. Koncem září pak Produkty jednaly s novými partnery v Německu a Rakousku o možnostech dodávek bezolovnatých pájek a slitin.

Většinu exportu realizuje divize v Evropě, zejména do EU, má však významné zákazníky i v Kanadě, Jihoafrické republice a nově i v Tunisku.

Začátkem měsíce září přiletěl na druhou dvoudenní schůzku v rámci projektu „Rozvoj trhu“, který je součástí „Programu rozvoje dodavatelů“ agentury CzechInvest, expert z Evropské unie. Hlavním bodem jednání byla diskuse k vytvoření marketingového plánu v oblasti exportu.

 

 

 

Pozvánka na 34. ročník Běhu Kovohutěmi

11.09.2004 Tradiční Běh Kovohutěmi opět zve na start závodníky všech věkových kategorií. Na fotbalovém stadionu TJ Kovohutě Příbram ve Lhotě u Příbramě se v sobotu 11. září 2004 uskuteční již 34. ročník tohoto tradičního atletického závodu.

 
Běžci v kategoriích mládeže mohou závodit od 8.00 hodin ve 14 závodech od 200 metrů pro nejmladší žactvo až po 3 000 metrů pro dorostence. V 10.00 hodin zahajují silniční běhy dospělých. Po běhu žen na 2 766 metrů a mužských mílařů na trati 5 532 metrů bude v 10.50 hodin odstartován hlavní závod na 12 322 metrů, který povede ze Lhoty přes Sádek, Drahlín, Obecnici a Oseč zpět na lhotský stadion. Tento závod bude odstartován současně pro ženy rozdělené do dvou věkových kategorií (do 34 a nad 35 let) a muže rozdělené do pěti kategorií (nejmladší kategorie do 39 let).

Pro účastníky Běhu Kovohutěmi 2004 je připraveno zvláštní autobusové spojení s označením „Kovohutě“. Odjezdy autobusů od Kulturního domu v Příbrami jsou v 6.40, 7.10 a v 9.00 hodin a ze zastávky MHD u Obory u velkého kruhového objezdu vždy o 10 minut později. Po skončení závodů mládeže i dospělých autobus odveze závodníky zpět do Příbrami.

 

 

 

Mimořádná valná hromada

09.07.2004 V pátek 9. července 2004 proběhla v areálu společnosti mimořádná valná hromada společnosti Kovohutě Příbram, a. s., která rozhodla o převodu jmění společnosti na majoritního akcionáře (dle ustanovení § 220p Obchodního zákoníku) s tím, že minoritním akcionářům je poskytnuto přiměřené vypořádání v penězích.

 
Hlavní akcionář společnost Brokof, a. s. bude pokračovat v podnikatelské činnosti společnosti Kovohutě Příbram, a. s. ve stejném rozsahu. Převzetí jmění společnosti hlavním akcionářem nebude mít negativní důsledky pro podnikatelskou činnost, obchodní partnery a zaměstnance Kovohutí Příbram, kdy dochází k převzetí práv a povinností z uzavřených smluv.

Důvodem převzetí jmění je konsolidace akcionářské struktury a snížení nákladů na akciové financování, protože Brokof má jen jediného akcionáře. Tato skutečnost tedy představuje výraznou úsporu nákladů spojených s komunikací s velkým počtem drobných akcionářů, s organizací valných hromad apod. Nezanedbatelná je také eliminace rizika zpochybňování jednání společnosti, valných hromad apod.

Páteční mimořádná valná hromada schválila návrh smlouvy o převzetí jmění společnosti Kovohutě Příbram, a. s. hlavním akcionářem, kterým je výše zmiňovaná společnost Brokof, a. s. a došlo také ke schválení mimořádné účetní závěrky sestavené k 31.3.2004.

Společnost Kovohutě Příbram, a. s. v roce 2004 v období měsíců leden až březen rozvinula své hospodaření, a to jak v oblasti tržeb, tak v oblasti tvorby zisku. Hlavním vlivem pro tento vývoj je výrazný vzestup světové ceny olova podle londýnské burzy kovů (LME), a to i přes stále nízký kurz české koruny k americkému dolaru. Pozitivně se projevil množstevní rozvoj obchodu. Tržby ve výši 244 mil. Kč představují 28%ní nárůst oproti čtvrtletnímu průměru roku 2003. Velmi výrazné v hospodaření je ale především navýšení přidané hodnoty. V porovnání se čtvrtletním průměrem roku 2003 ve výši 36 mil. Kč dosáhla přidaná hodnota v prvním čtvrtletí roku 2004 71 mil. Kč, což představuje nárůst o 100 %. Toto se promítlo i do tvorby zisku. Za období leden až březen 2004 společnost vytvořila 33 mil. Kč zisku po zdanění, za celý rok 2003 pak 35 mil. Kč.

Společnost v uvedeném období dodržela veškeré principy certifikovaných systémů jakosti (ISO 9001:2000), environmentálního managementu (ISO 14001) a bezpečnostního managementu. K certifikovaným systémům proběhl koncem června v pozitivním duchu audit společností RWTÜV. V květnu Kovohutě Příbram převzaly osvědčení Bezpečný podnik na další tři roky. V dubnu společnost obdržela integrované povolení IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění). Byly zajištěny a realizovány veškeré aktivity v oblasti měření, sledování a vyhodnocování emisí, prašnosti, hluku, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vod apod. v souladu s obecně závaznými předpisy a požadavky zjištěnými příslušnými orgány. Dokončením sanačního doprůzkumu pokračovala příprava projektu odstranění starých ekologických zátěží.

 

 

 

Kovohutě Příbram spolupracují s experty EU

24.06.2004 V rámci pokračování projektu Twinning agentury CzechInvest navštívili v minulém týdnu Kovohutě Příbram a. s. britští experti z Evropské unie.

 
První dvoudenní setkání bylo zaměřeno na optimalizaci procesů společnosti, a to hlavně nákupu a prodeje v divizi Recyklace. V průběhu jednání se rozebíraly možnosti zefektivnění procesu a diskutovalo se také o stanovení indikátorů výkonnosti jednotlivých činností.

Druhá dvoudenní návštěva byla zaměřena na divizi Produkty, konkrétně na segmentaci a vstup na nové trhy – zejména na trhy východní Evropy. Probírala se segmentace výrobků divize, analyzovaly se současné a potenciální trhy z hlediska zákazníků, geografie, atraktivity apod. Na závěr se diskutovalo o možné struktuře marketingového plánu.

Tato jednání přinesla zajímavé náměty pro další činnost. Jsme přesvědčeni, že budoucí pokračování spolupráce s CzechInvestem pomůže naší firmě v dalším rozvoji.

 

 

 

Strana výpisu

1