Novinky a tiskové zprávy 2005

Kovohutě na tradiční akci otevřely linku na zpracování elektroodpadu

23.11.2005 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je jediným zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných akumulátorů) v České republice, výrobcem olova a jeho slitin a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů z elektrických a elektronických zařízení, slavnostně otevřela ve středu 23. listopadu 2005 na své tradiční společensko-prezentační akci „Opět po roce“ technologickou linku na zpracování elektroodpadu.

 
Akce se v areálu společnosti uskutečnila již podeváté (poprvé v roce 1997) a zúčastnila se jí řada hostů z řad obchodních partnerů, politiků, novinářů atd. Společnost tak prezentuje svoji činnost a představuje své nové projekty a technologie. Letos byla přestřižením pásky slavnostně otevřena linka na zpracování elektroodpadu. Kovohutě dále představily posluchačům výkup akumulátorů, vznik a existenci Skupiny Drahé kovy, odparné chlazení šachtové pece divize Recyklace a novou divizi Elektroodpad. V rámci této akce také došlo k mnohostranným jednáním a k prohlídkám provozu hutě.

Společnost je od září organizačně členěna do čtyř divizí podle oborů činností – divize Recyklace, divize Drahé kovy, divize Elektroodpad a divize Produkty. Kovohutě již od ledna 1998 sedm dní v týdnu a 24 hodin denně nepřetržitě vykupují ve svém areálu použité autobaterie od fyzických osob a poskytují tak ekologickou službu městu Příbram a celému regionu. Výkupní cena pro občany je 40 korun za jednu baterii, čímž chtějí Kovohutě motivovat občany, aby dovezli staré autobaterie k řádnému ekologickému zpracování.

Nová divize Elektroodpad vznikla 1. září 2005 a je čtvrtou divizí společnosti. Na její spuštění se společnost připravovala dva roky v rámci projektu Elektroodpad. Počínaje 13. srpnem letošního roku vznikla všem výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění jejich výrobků. Kovohutě jsou v jednání prakticky se všemi potenciálními kolektivními systémy. Ručním rozebíráním v průběhu roku získaly představu o materiálové bilanci a výtěžnosti zájmového elektroodpadu (například vyřazené malé domácí spotřebiče, počítače, monitory a ostatní kancelářská technika, televize, videa či ruční nářadí). Využívají také dosavadních dlouholetých zkušeností ze zpracovávání odpadů s obsahem drahých kovů. Zpracovávaný elektroodpad pochází z firem i domácností.

Společnost uzavřela k 31. prosinci 2004 smlouvu o akvizici se společností Galmet s. r. o. a získala v ní 70%ní podíl. Došlo tak k vytvoření tzv. „Skupiny Drahé kovy“ z příbramské divize Drahé kovy, Galmetu a slovenské dceřiné společnosti Kovohuty Slovakia. Skupina využívá synergického efektu a zvyšuje tak svůj podíl na trhu v této oblasti. Divize Drahé kovy se zabývá výkupem, ekologicky nezávadným využitím a recyklací odpadů (druhotných surovin) s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium). Vykupuje průmyslové odpady s obsahem drahých kovů ve formě slitků, stěrů, kalů, popelů, dentálních a klenotnických odpadů, fotopapírů a filmů. Společnost Galmet přepracovává odpady s obsahem drahých kovů do výrobků ve formě ryzích kovů, slitin dle Puncovního zákona a chemikálií pro pokovování. Společnost Galmet s. r. o., změnila v září svoje sídlo z Dolních Břežan do Příbrami do areálu Kovohutí. Provozovna Galmetu zůstává stále na stejné adrese. Technologie obou firem byly doplněny o zpracování pokoveného nosiče různého charakteru jodidovou elektrolýzou. Již od roku 2001 vykupují odpady s obsahem drahých kovů po celém území Slovenska Kovohuty Slovakia, s. r. o. Dodávky odpadů míří do Kovohutí také například z Německa, Polska, Maďarska či Slovinska.

Divize Produkty vyrábí i ekologické bezolovnaté výrobky (např. pájky) a nabízí pestrou škálu výrobků od měkkých pájek, přes olověné a cínové výrobky, plechy, odlévané slitiny, plomby, ložiskové kovy, až po vzduchovkové střelivo zahrnující diabolky pro rekreační a sportovní střelbu a klasické a poměděné broky.

Kovohutě jsou také vydavatelem společenského měsíčníku Xantypa, který je mediálním partnerem Českého olympijského výboru 2005-2008. Více informací o společnosti a jejích divizích najdete na internetové adrese www.kovopb.cz nebo je možnost kontaktu na e-mailové adrese .

 

 

 

Zaměstnanecké výhody v Kovohutích Příbram

26.10.2005 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je jediným zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných autobaterií) v České republice, výrobcem olova a jeho slitin a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium) a odpadů z elektrických a elektronických zařízení (elektroodpad), poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod.

 

Zaměstnanci příbramských Kovohutí mají navíc pátý týden dovolené a pracovní volno při osobních překážkách v práci nad rámec daný právními předpisy. Jejich zdravotní stav je průběžně sledován prostřednictvím lékařské preventivní péče z Všeobecné fakultní nemocnice Praha – Kliniky nemocí z povolání. Dostávají ochranné nápoje a mají zajištěno výhodné stravování ve všech směnách. Zaměstnavatel dále přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění a důchodové pojištění za podmínky spoluúčasti zaměstnanců. Dále dává svým pracovníkům odměny při významných pracovních výročích, dárky při významných životních výročích a také na Vánoce.


Všichni zaměstnanci dostávají příspěvek na letní dovolenou a vánoční bonus ve formě 13. a 14. platu. Ve spolupráci s podnikovou odborovou organizací společnost přispívá zaměstnancům na kulturní, sportovní a společenské akce a nezapomíná ani na děti zaměstnanců, pro které odbory každoročně připravují lyžařský výcvik, a důchodce, pro které jsou organizována pravidelná setkání.


Důležitý je trvalý dodatek ke kolektivní smlouvě, týkající se ochrany zdraví při práci s olovem, kdy společnost dbá na zdraví zaměstnanců a pracovní prostředí. Zajišťuje pro své pracovníky nejmodernější osobní ochranné pomůcky včetně ochranných přileb „Airstream“ na rizikových pracovištích. Pro zlepšení pracovního prostředí společnost koncem minulého roku uvedla do provozu nový systém odsávání dávkování šachtové pece Varta.

 

 

 

Galmet v Kovohutích Příbram

23.09.2005 Společnost Galmet s. r. o., mění na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 13. září 2005 svoje sídlo z Dolních Břežan do Příbrami do areálu místních Kovohutí. Provozovna Galmetu zůstává stále na stejné adrese.


Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je jediným zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných autobaterií) v České republice, výrobcem olova a jeho slitin a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium) a odpadů z elektrických a elektronických zařízení (elektroodpad), má od konce loňského roku v Galmetu 70%ní podíl.

Skupina Drahé kovy (příbramská divize Drahé kovy, Galmet a Kovohuty Slovakia) využívá synergického efektu zvyšuje svůj podíl na trhu v této oblasti. Divize Drahé kovy se zabývá výkupem a ekologicky nezávadným využitím a recyklací odpadů (druhotných surovin) s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, paladium, platina, rhodium). Vykupuje průmyslové odpady s obsahem drahých kovů ve formě slitků, stěrů, kalů, popelů, dentálních a klenotnických odpadů, fotopapírů a filmů. Společnost Galmet přepracovává odpady s obsahem drahých kovů do výrobků ve formě ryzích kovů, slitin dle Puncovního zákona a chemikálií pro pokovování. Technologie obou firem byly doplněny o zpracování pokoveného nosiče různého charakteru jodidovou elektrolýzou.

Již od roku 2001 vykupuje odpady s obsahem drahých kovů po celém území Slovenska dceřiná společnost Kovohuty Slovakia, s. r. o. Dodávky odpadů míří do Kovohutí také například z Německa, Polska, Maďarska či Slovinska.

 

 

 

Kovohutě Příbram spolupracují s nadací a sportovci

19.09.2005 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je jediným zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných autobaterií) v České republice, výrobcem olova a jeho slitin a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium) a odpadů z elektrických a elektronických zařízení (elektroodpad), se stejně jako loni domluvila na reklamní spolupráci s organizátory Rally Příbram 2005.

 
V oblasti propagace dále Kovohutě naváží v sezoně 2005/2006 na předchozí spolupráci s místním extraligovým Volejbalovým oddílem Vavex Příbram. Jsou také dlouholetým sponzorem fotbalového a atletického oddílu Kovohutě Příbram, který organizuje každoročně v září Běh Kovohutěmi.

Vedení společnosti se také rozhodlo podpořit projekt „Chanson dětem“, kde je smyslem nejen pomoc, ale i spolupráce s dětmi. Projekt spolupořádá Nadace Naše dítě.

 

 

 

Ředitelem divize Elektroodpad Kovohutí Příbram Petr Janda

08.09.2005 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných autobaterií) a drahých kovů (zlato, stříbro, palladium), odpadů z elektrických a elektronických zařízení a výrobcem olova a jeho slitin, má od 1. září 2005 novou divizi Elektroodpad.

 
Divize Elektroodpad je čtvrtou divizí společnosti. Jejím ředitelem byl jmenován ing. Petr Janda. Je absolventem VŠCHT Praha – fakulta chemické technologie. Ve společnosti pracuje od roku 2001 a postupně působil na pozicích správce projektů, výrobní manažer divize Drahé kovy a od října 2003 byl manažerem projektu Elektroodpad.

Divize Elektroodpad se zabývá zpracováním odpadů z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nabízí tak službu povinným osobám k naplnění jejich zákonné povinnosti. Rutinní provoz technologické linky plánují zahájit na podzim. Na spuštění divize se společnost připravovala dva roky v rámci projektu Elektroodpad.

 

 

 

Kovohutě Příbram recyklují elektroodpad

17.08.2005 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je zpracovatelem odpadů s obsahem olova (zejména olověných autobaterií) a drahých kovů (zlato, stříbro, palladium), odpadů z elektrických a elektronických zařízení a výrobcem olova a jeho slitin, se zaměřuje na projekt recyklace elektroodpadu a také na vývoj a výrobu bezolovnatých výrobků.

 
Počínaje 13. srpnem letošního roku vzniká všem výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění jejich výrobků. V rámci projektu Elektroodpad jsou Kovohutě v jednání prakticky se všemi potenciálními kolektivními systémy. Ručním rozebíráním v průběhu roku získaly představu o materiálové bilanci a výtěžnosti zájmového elektroodpadu (například vyřazené malé domácí spotřebiče, počítače, monitory a ostatní kancelářská technika, televize, videa či ruční nářadí). Využívají také dosavadních dlouholetých zkušeností ze zpracovávání odpadů s obsahem drahých kovů. Divize Elektroodpad bude čtvrtou divizí společnosti od 1. září. Rutinní provoz technologické linky plánují zahájit na podzim.

Divize Produkty nabízí kromě tradiční pestré škály olověných výrobků jako jsou měkké pájky, plechy, odlévané slitiny, plomby, ložiskové kovy či vzduchovkové střelivo, také ekologické bezolovnaté výrobky. Bezolovnaté pájky již dodávají mj. do Savingu, Osramu, Stannolu, Artneru a zprostředkovaně do Matsushity.

Rozšířili také nabídku v oblasti recyklace drahých kovů, kde úzce spolupracují se společností Galmet Dolní Břežany a dceřinou firmou Kovohuty Slovakia.

Pololetní tržby a hospodářský výsledek jsou na úrovni stejného období loňského roku.

 

 

 

Xantypa mediálním partnerem Českého olympijského výboru (ČOV)

19.07.2005 Společenský měsíčník Xantypa, jehož vydavatelem je společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., se stal dnešním podpisem smlouvy mediálním partnerem Českého olympijského výboru. Na této spolupráci se dohodli šéfredaktorka časopisu Magdalena Dietlová a generální ředitel Kovohutí Příbram Ing. Jiří Dostál s předsedou ČOV MUDr. Milanem Jiráskem a místopředsedou ČOV pro ekonomiku a marketing Ing. Jiřím Zedníčkem.

 
Partnerství bylo uzavřeno do roku 2008 a v Xantypě se již objevují články a rozhovory s olympijskou tématikou, které budou dále směřovat k zimním olympijským hrám v italském Turínu 2006 a posléze k hrám letní olympiády v čínském Pekingu 2008.

 

 

 

Kovohutě Příbram byly nominovány na Evropskou cenu životního prostředí

06.05.2005 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je zpracovatelem odpadů s obsahem olova a drahých kovů, odpadů z elektrických a elektronických zařízení a výrobcem olova a jeho slitin, postoupila do finále 14. ročníku soutěže "Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2004", kterou tradičně vyhlašuje asociace českých a mezinárodních společností Business Leaders Forum a jejímž celkovým vítězem se Kovohutě staly již v roce 1998.

 
Vyhlášení proběhlo 26. dubna v pražském hotelu Diplomat. Cenu každoročně získávají společnosti nebo organizace, které svou činností přispívají k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel blízkého okolí. Kovohutě byly odbornou porotou nominovány se svým projektem "Odparné chlazení šachtové pece" do "Evropské ceny životního prostředí" ("European Business Award of the Environment") v kategorii "Proces (Technologie)". Evropská cena je vyhlašována jednou za dva roky a její nejbližší vyhlášení proběhne v Bruselu na jaře 2006.

Kovohutě tak získaly za svoji činnost v úspěšném minulém roce po vítězství v soutěži o Nejlepší firmu okresu Příbram za rok 2004 v kategorii střední a velké podniky a 2. místu ve Středočeském kraji v soutěži Firma (# 1) kraje 2005 další významné ocenění

 

 

 

Kovohutě Příbram rozšířily nabídku v oblasti recyklace drahých kovů

04.05.2005 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. je zpracovatelem odpadů s obsahem olova a drahých kovů (včetně vytříděných součástí odpadů z elektrických a elektronických zařízení) a výrobcem olova a jeho slitin. Loni vstoupila do společnosti Galmet, spol. s r.o. se sídlem v Dolních Břežanech nákupem rozhodující části obchodního podílu a tím rozšířila vlastní technologii zpracování drahých kovů olovem o chemické zpracování.

 
Spolupráce se týká divize Drahé kovy, která se zabývá výkupem a ekologicky nezávadným využitím a recyklací odpadů (druhotných surovin) s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, paladium, platina, rhodium). Tato divize příbramských Kovohutí vykupuje průmyslové odpady s obsahem drahých kovů ve formě slitků, stěrů, kalů, popelů, dentálních a klenotnických odpadů, fotopapírů a filmů. Technologie obou firem byly doplněny o zpracování pokoveného nosiče různého charakteru jodidovou elektrolýzou. Společnost Galmet přepracovává odpady s obsahem drahých kovů do výrobků ve formě ryzích kovů, slitin dle Puncovního zákona a chemikálií pro pokovování.

Již od roku 2001 vykupuje odpady po celém území Slovenska dceřiná společnost Kovohuty Slovakia, s. r. o. Dodávky odpadů míří do Kovohutí například z Německa, Polska , Maďarska či Slovinska. Kovohutě, Kovohuty a Galmet tak chtějí do budoucna využít synergického efektu a zvýšit svůj podíl na trhu v této oblasti.

Společnost začala již koncem minulého roku ruční rozebírání a následné zpracování odpadů elektrických a elektronických zařízení (mezi ně patří vysloužilé mobilní a stacionární telefony, počítače, tiskárny, faxy, klávesnice, monitory, malé domácí spotřebiče jako například mixery, toastery či kávovary a další zařízení obsahující elektrotechnické součástky). Cílem ručního rozebírání na jednotlivé komponenty bylo získat ucelenou představu o materiálové bilanci zájmového elektroodpadu. Nyní se společnost, v rámci divize Elektroodpad, intenzivně připravuje na spuštění průmyslové technologické linky s plánovanou kapacitou až 10 500 tun za rok, kdy využije dosavadní dlouholeté zkušenosti ze zpracovávání odpadů s obsahem drahých kovů.

 

 

 

Kovohutě Příbram získaly dvě ocenění

15.04.2005 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., která je zpracovatelem odpadů s obsahem olova a drahých kovů, odpadů z elektrických a elektronických zařízení a výrobcem olova a jeho slitin, převzala v pondělí 11. dubna cenu za 1. místo v pátém ročníku soutěže o Nejlepší firmu okresu Příbram za rok 2004 v kategorii střední a velké podniky a ve čtvrtek 14. dubna byla oceněna v soutěži Firma (# 1) kraje za 2. místo ve Středočeském kraji.

 
První ze soutěží vyhlašuje představenstvo Okresního hospodářské komory Příbram a cenu za Kovohutě Příbram převzal na slavnostním vyhlášení konaném v rámci řádné valné hromady komory generální ředitel společnosti ing. Jiří Dostál. Jde o druhé vítězství Kovohutí. První místo obsadily také v premiérovém ročníku 2000. V soutěži Firma kraje, která hodnotí nejen hospodářské výsledky, ale také přínos společnosti pro kraj a podíl na zlepšení životního prostředí, jejíž vyhlášení se uskutečnilo v Praze, se Kovohutě objevily úplně poprvé a hned se vysoko umístily.

Společnost loni utržila přes jednu miliardu korun, což ve srovnání s předchozím rokem 2003 představuje více než 30procentní nárůst.

Export společnosti dosáhl 39 procent celkových tržeb. V loňském roce Kovohutě také zahájily projekt recyklace elektroodpadu a rozšířily tak svoje ekologické služby pro obyvatele regionu a celé ČR.

 

 

 

Strana výpisu

1