Podmínky používání

Vítáme vás na internetových stránkách www.kovopb.cz (dále jen "Stránky"), které provozuje společnost  Kovohutě Příbram nástupnická a.s. se sídlem Příbram VI č.p. 530, IČ: 27118100.

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto Stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi Vlastníka a návštěvníkům.

 

Podmínky používání

a) Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné. Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním.


b) Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka.


c) Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.


d) Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti Stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek nárok na náhradu škody.


e) Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

 

Dodavatel internetových stránek

Galio, crossmedia

V Brance 88

261 01 Příbram

http://www.galio.cz

Tržby Kovohutí Příbram převyšují jednu a tři čtvrtě miliardy korun

Periskop | 04.02.2011 Příbram – Kovohutě Příbram a Cech příbramských hutníků-olovářů připravují letos oslavy 700 let hutnictví stříbra a olova na Příbramsku (21. 4. 1311) a 225 let podniku na současném místě (10. 4. 1786).

 

originál článek v PDF

článek na webu Periskopu

 

Prodeje společnosti v loňském roce překročily 1,75 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o více než 30 %. Rekordní tržby z let 2007 a 2008 nebyly překročeny vlivem převedení určitých obchodů z klasického systému nákup – prodej na přepracování, kdy si rozhodující zákazníci sami dodají olověné baterie a odeberou pak hotové olovo. Hospodářský výsledek pak byl mnohem lepší než v roce 2009, a to díky aktivitám všech čtyř divizí.

 

Podnik loni vyrobil přes 36 tisíc tun olova a více než 11 tun drahých kovů. Ekologicky zrecyklováno pak bylo téměř 57 tisíc tun olověných odpadů a 2 250 tun elektroodpadu. Sběrné místo elektroodpadu v areálu hutě se za celý rok 2010 zaplnilo více než 51 tunami vysloužilých elektrozařízení (v roce 2009 to bylo 38 tun). Děkujeme všem, kdo svůj elektrošrot nosí na naše sběrné místo, a rádi bychom tímto oslovili i další občany a firmy, aby dali i svým elektroodpadům šanci na ekologickou recyklaci.

 

Společnost tradičně nezapomíná na ekologii, inovační a rozvojové projekty. Optimalizací pracovních činností se firmě daří udržet dosavadní počet pracovních míst a stav zaměstnanců. Snaží se pro všechny najít využití – jak v jejich klasickém smluvním zařazení, tak v případných náhradních pracích i v rámci „sesterských“ divizí.

 

Loni také Kovohutě Příbram převzaly dvě významná osvědčení – již počtvrté Bezpečný podnik (2000, 2003, 2007 a 2010) od Státního úřadu inspekce práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, a podruhé Podnik podporující zdraví (2007 a 2010) – tentokrát 3. nejvyššího stupně v kategorii malých a středních podniků – od Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví. Jako všechny oceněné podniky se i Kovohutě vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví – firma má zaveden projekt tzv. Systémové podpory zdraví ve spolupráce s Klinikou pracovního lékařství.

 

Zajímavostí je jistě i fakt, že hutníci vyrobili od roku 1311 do konce roku 2010 přes 1,555 milionu tun olova a více než 5,2 tisíce tun stříbra v historii hutnictví na Příbramsku. Do 70. let minulého století se olovo vyrábělo z primárních surovin příbramských dolů, a v posledních desetiletích už jen recyklací olověných odpadů, zejména autobaterií. Stříbro se vyrábí také již jen recyklací. Výroba se takto eviduje prostřednictvím historických pramenů, knih, výrobních deníků a v posledních letech v rámci elektronických databází. Při současném tempu výroby bychom se 2milionté tuny olova mohli dočkat někdy kolem roku 2025.

 

Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).

 

Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup olověných baterií (aktuálně 100,- Kč za klasickou, 200,- Kč za velkou a 10,- Kč za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.

 

Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa (Periskop již psal loni), mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade, a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK.